Home › Innowacyjne przedsiębiorstwo w Polsce

Innowacyjne przedsiębiorstwo w Polsce

Produkcja nowoczesnych urządzeń do oczyszczania ścieków to najważniejsze czynności, jakie stawia przed sobą firma Montech. Mimo to zajmuje produkcją się również odmiennych elementów wysokiej klasy, służących ochronie środowiska naturalnego.

Maszyny, w jakie da się nabyć w Montech, to maszyny rozdzielające nieczystości stałe i płynne (prasa filtracyjna różnego rodzaju), odwadniające, transportujące, sprawdzające się przy higienizacji osadów ściekowych i inne.

Prasa taśmowa to unowocześniona technologia przeznaczona do szczegółowego odwadniania osadów różnego rodzaju z mniejszych i średniej wielkości miejskich lub gminnych oczyszczalni, ze stacji uzdatniania wody oraz z zakładów przemysłowych, takich jak rzeźnie albo zakłady hodowli zwierząt. Taki typ urządzenia w przedsiębiorstwie Montech proponowany jest w kilku gatunkach. Maszyna wyposażona jest np.

w dozownik obrotowy, dwa motoreduktory, a wytworzona została całaze stali kwasoodpornej. Prasa komorowa wyjątkowo przydaje się przy odwadnianiu groźnych nalotów, ponieważ odsącza skażone elementy w stanie stałym od stanu płynnego.

Ich najczęstsze użycie jest dostrzegalne w przemyśle spożywczym, cukierniczym, medycznym, piwowarskim, przy przetwórstwie warzyw i owoców itd.

Przedsiębiorstwo Montech jest w stanie zapewnić skuteczność funkcjonowania urządzenia: 30% w oczyszczalniach komunalnych i 80% w przemysłowych.

Ponieważ osady ściekowe są dużym utrudnieniem dla działalności oczyszczalni ścieków, żeby je wyeliminować, wybiera się specjalną metodę, jaką jest higienizacja osadów.

Opiera się ona na zmieszaniu ich z wapnem lub innymi elementami o właściwościach higienizujących. Montech oferuje instalacje tego rodzaju o wydajności od 1m3/h do 60m3/h. Składają się one z: zbiornika komponentu higienizującego, dozownika komponentu higienizującego, przenośnika, mieszalnika. Specjalizacje przedsiębiorstwa Montech zwiększają się, dzięki czemu może ona zwiększać zakres swojej aktywności na rynku. Angażuje się również w budowania, rozbudowywania, przebudowy oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miastach lub gminach. Wachlarz propozycji jest naprawdę szeroki, więc warto skorzystać z doświadczenia w branży, które proponuje przedsiębiorstwo Montech..
Wpis z:: http://montech.pl