Home › Kwalifikacje do kierowania podnośnikiem koszowym

Kwalifikacje do kierowania podnośnikiem koszowym

Jak pragniesz wziąć udział w kurach obsługi podnośników koszowych, musisz zwrócić uwagę to, czy zawiera on wystarczającą równowagę między miarą lekcji teoretycznych oraz praktycznych.

Zanim podejmiemy decyzję, dobrze będzie zweryfikować program kursu, ażeby nabrać pewności, że zagwarantuje na ono uzyskanie dobrych kompetencji. Upewnijmy się również, że uczestnicy dostając certyfikaty dostosowane do obwiązującego wzoru MEN, a także Zaświadczenie upełnomocniające do obsługiwania Urządzeń Transportu Bliskiego.

Porządny kurs na podnośniki musi być realizowany zgodnie z przepisami BHP oraz nadzoru technicznego. wymaganiami, które musimy spełnić, żeby przystąpić do przeszkolenia jest ukończenie 18 roku życia, oraz wykształcenie podstawowe. Musimy również posiadać zaświadczenie lekarskie a propos braku przeciwwskazań do pracy na posadzie operatora urządzenia.W trakcie szkolenia musimy nabyć specjalistyczną wiedzę teoretyczną z zakresu obsługi podestu, jego struktury, zasad bezpiecznej pracy oraz rodzajów działania w razie awarii lub wypadku. Skoro mamy zamiar wyszkolić swoich zatrudnionych na terenie przedsiębiorstwa.

Warto odnaleźć firmy szkoleniowe oferujące możliwość przeprowadzenia szkolenia u Klienta.

Należy jednak pamiętać wymagania minimalnej liczby kursantów - z reguły jest to 8 osób. W warunkach zbyt małej liczby pracowników, mamy możliwość poszukać zainteresowanych wśród prywatnych osób na stronach internetowych..